svg

Cách Google Search Hoạt Động

Chỉ trong tích tắc, hệ thống tự động của Google Search sẽ tìm khắp hàng trăm triệu trang web và các thông tin khác trong chỉ mục Search để tìm ra danh sách kết quả phù hợp và hữu ích nhất cho nội dung bạn đang tìm kiếm. Và đây là cách mà nó hoạt động.